بیست اسکریپت قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس اسکریپت

درباره ما

شرکت تعاوني مازپي شماره ثبت 302

تاريخ تاسيس:15/11/1382
اين شرکت ازنوع تعاوني مي باشد که با 20 نفر عضو که تماما فارغ اتحصيلان دانشگاهها که در نهادها و موسسات دولتي شاغل بوده راه اندازي گرديد اين شرکت از سال 82 تاکنون فعال بوده و روند روبه رشد اجراي پروژه هاي عمراني را دردستورکارقرارداده است که تاکنون نيز باياري خداوند موفق به اجراي اين امر گرديده است . از سال 82 با اولين پروژه در راه آهن جمهوري اسلامي ايران استارت فعاليت را زده و تاکنون با کليه ادارات راه آهن قرارداد منعقد و به سرانجام رسانيده است . از ادارات ديگري که تاکنون قرارداد منعقد گرديده است اداره کل نوسازي مدارس استان تهران که تاکنون چندين قرارداد نيز با اين اداره کل منعقد و سرانجام گرفته است . که در ذيل عنوان بعض از قراردادهاي منعقده را مي آورد

ضمنا اين شرکت داراي تقديريه هاي متنوعي در پروژه هاي مذکور دارد .

بدينوسيله مديريت عامل شرکت مهندس خورسند ضمن ابراز خورسندي از اين معرفي ، آمادگي خودرا جهت اجراي انواع پروژه هاي آن اداره محترم رااعلام مي دارد .

شرکت تعاونی ماز پی حفظ ایمنی و شرایط سالم کار و پیشگیری از بروز حوادث را بعنوان جزء لاینفکی از کار تلقی مینماید. ایمنی و شرایط سالم کار به نفع کارکنان بوده که موجب بازدهی بالا و ایجاد روابط مناسب در بین کارکنان میگردد.در این راستا اهداف زیر مورد نظر میباشند: